MENU CLOSE

Phun môi bị sưng là hiện tượng hết sức bình thường và sẽ hết sau đó. Tuy nhiên, có một số trường hợp phun xong bị sưng và không có dấu hiệu giảm.