MENU CLOSE

Phun mày giống như một “cuộc cách mạng” giúp chị em trở nên tự tin hơn. Tuy nhiên, sau khi phun lông mày cần thực hiện chế độ kiêng cữ hợp lý.