MENU CLOSE

Xử lý nhũ hoa thâm nhẹ, nặng đang là lựa chọn của hầu hết chị em gặp vấn đề này. Qua đó, khắc phục vùng đầu vú thâm xỉn và làm hồng núm vú một các tự nhiên “thần thánh”.