MENU CLOSE

Phun mày kiêng gì để mày lên màu chuẩn đẹp nhất? Sau khi phun mày, việc ăn uống và chăm sóc vị trí phun vô cùng quan trọng. Bởi đây là yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả sau thực hiện.