MENU CLOSE

Xóa xăm Mini Tatoo là công nghệ xóa xăm mới nhưng đang được đánh giá cao về hiệu quả. Với việc tác động vào sâu vết mực xăm dưới da giúp loại bỏ hình xăm nhanh chóng và an toàn.

Xóa xăm Removal không Laser là một trong những công nghệ xóa xăm được đánh giá cao về hiệu quả hiện nay. Bằng cách sử dụng dung dịch Removal không Laser sẽ giúp loại bỏ hình xăm trên da.