MENU CLOSE

Sau khi phun môi, bên cạnh thực phẩm và cách chăm sóc giúp môi nhanh lành thì cũng cần kiêng cữ đúng cách cũng giúp môi lên màu đẹp. Vậy phun môi cần kiêng gì để bong vảy và lên màu nhanh?