MENU CLOSE

Mặc dù biết dứa rất tốt cho môi sau khi phun nhưng không ít bạn phân vân phun môi bao lâu thì ăn dứa. Nên ăn bao lâu để môi lên màu đẹp tự nhiên nhất.