MENU CLOSE

Nốt ruồi theo quan niệm của người Á Đồng phản ánh vận mệnh của một con người. Vì vậy, với những người sở hữu nốt ruồi ở các vị trí tốt sẽ mang lại may mắn và thuận lợi cho người đó trong cuộc sống.